anunț anulare procedură achiziții

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Anunț privind anularea procedurii interne de atribuire a contractului de servicii - achiziţie de pachete servicii educaționale adaptate la cerințele unităților de învățământ selectate din județele Bihor & Iași și din Municipiul București /Proiectul CRED

În conformitate cu prevederile art. 212 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 126 din Hotărârea Guvernului României nr.395/2016 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu prevederile ordinului de ministru nr.

Subscribe to RSS - anunț anulare procedură achiziții