certificat pregătire practică

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4798/2017 privind aprobarea contractului individual de pregătire practică în învățământul dual

Stagiul de pregătire practică în învățământul dual se va desfășura, începând cu anul școlar 2017-2018, în baza unui contract aprobat prin ordinul de ministru atașat, publicat în Monitorul Oficial nr. 795/6.10.2017. Contractul se încheie între unitatea de învățământ, operatorul economic partener de practică și elevul sau părintele/tutorele/ susținătorul legal instituit al acestuia.

Subscribe to RSS - certificat pregătire practică