liste

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Listele naționale cu temele pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale

Listele naționale ale temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate sunt în proces de revizuire ca urmare a intrării în vigoare a OMENCȘ 4121/2016 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic.

Subscribe to RSS - liste