MATE

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

UPDATE (21.03.2023)

Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - runda 1,  cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și  Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR

-----------------------------

Subscribe to RSS - MATE