Executivul a aprobat prelungirea implementării Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” din cadrul Proiectului privind învățământul secundar - ROSE

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 24 Iunie, 2021

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 24 iunie, proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate".

Prelungirea implică o perioadă de 2 ani alocată implementării până la final a Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, respectiv până în 2024. În urma granturilor acordate liceelor și universităților, au fost obținute rezultate pozitive. Unul dintre acesta este reducerea abandonului școlar, iar la acest capitol s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • în liceele beneficiare de granturi, rata medie de abandon școlar în anii terminali a scăzut de la valoarea de referință 6,5% la 1,98%, rata medie de absolvire a liceului a crescut de la 86,9% la 97,47%, iar rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,88%

  • în facultățile sprijinite prin granturi, rata de retenție după primul an de studii a crescut de la 79,4% la 81,64%.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de șanse și caracterul incluziv și nediscriminatoriu al educației, în condițiile excepționale de desfășurare, începând cu martie 2020, a activităților didactice preponderent prin intermediul tehnologiei și al internetului, sunt necesare activități de educație remedială în scopul dezvoltării competențelor tuturor elevilor și pregătirii acestora, în mod special în situațiile în care elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie.

Prelungirea perioadei de implementare nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare și se face în cadrul bugetului existent al Proiectului privind învățământul secundar - ROSE.

Background

În vederea realizării obiectivelor acestui program național, Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat, în data de 17 aprilie 2015, Acordul de împrumut RO-8481 referitor la Proiectul privind învățământul secundar - ROSE.

Proiectul are ca obiective reducerea abandonului în învățământul secundar superior și primii ani ai învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, având ca rezultate așteptate:

- reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect

- reducerea procentului liceelor având rate de abandon peste 7%

- creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect

- creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect.

Pentru atingerea obiectivelor menționate, în cadrul Proiectului privind învățământul secundar - ROSE au fost acordate granturi liceelor și facultăților/universităților. Astfel, la sfârșitul anului 2020, erau în implementare 1.267 de granturi, dintre care 874 erau alocate liceelor, iar 393 facultăților/universităților.

În proiectele finanțate din granturi pentru licee, se derulează activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care includ: activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare profesională, de coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a abilităților socio-emoționale, precum și activități extracurriculare și de informare: vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la 2 competiții și formarea de rețele interșcolare.

În cele 393 de granturi pentru facultăți/universități se susțin activităţi proiectate să vină în întâmpinarea nevoilor studenţilor aflaţi în pericol să abandoneze facultatea în primul an de studiu, prin activități remediale, de tutorat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, precum și prin înființarea și dotarea unor centre de învățare, care să contribuie la sprijinirea studenților aflați în situație de risc.

De asemenea, sunt finanțate programe de vară de tip punte pentru elevii de liceu, în cadrul cărora aceștia pot participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, activități sportive sau social-culturale, în campusurile universitare. Granturile au fost aprobate pe o durată de 3-4 ani, în cazul liceelor, respectiv 2-3 ani în cazul facultăților universităților.