Hotărâre privind Sistemul Integrat Naţional Educaţional (SINED)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.08.2016

Documentul ataşat, aflat în proces de avizare, reglementează organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat Naţional Educaţional (SINED), entitate aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Sistemul Integrat Naţional Educaţional este compus din Registrul Matricol Unic al universităţilor din România, Registrul Educaţional Integrat, Platforma Studiază în România, Platforma de colectare şi centralizare a datelor pentru învăţământul superior şi Platforma Studenţi, Absolvenţi şi Piaţa Muncii.

Etichetă : 
Cadru normativ: