transparenţă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Institutul Limbii Române scoate la concurs 4 posturi de lectori de limba română la: Universitatea Democritus a Traciei din Komotini, Universitatea din Leipzig, Universitatea din Napoli, Universitatea din Pisa.

Institutul Limbii Române scoate la concurs 4 posturi de lectori de limba română la: Universitatea Democritus a Traciei (Departamentul de Limbi, Literaturi și Culturi ale Țărilor Riverane Mării Negre), Komotini, Republica Elenă; Universitatea din Leipzig (Institutul de Limbi Romanice), Republica Federală Germania; Universitatea din Napoli (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană; Universitatea din Pisa (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană

Rezultatele concursului organizat începând cu data de 21.08.2018 pentru ocuparea unui post de funcție publică vacant de consilier superior din cadrul Direcției Financiar - Contabilitate, Serviciul Contabilitate

Rezultatul probei de interviu a concursului organizat începând cu data de 21.08.2018 pentru ocuparea unui post de funcție publică vacant de consilier superior din cadrul Direcției Financiar - Contabilitate, Serviciul Contabilitate

Rezultatul probei de interviu a concursului organizat începând cu data de 21.08.2018 pentru ocuparea unui post de funcție publică vacant de consilier superior din cadrul Direcției Financiar - Contabilitate, Serviciul Contabilitate, Direcția Generală Economică.

Documentație de atribuire pentru inchiriere a unui spațiu de birouri, utilizabil ca sediu de proiect, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării echipei de implementare CRED COD 118327

Proiect Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Proiect Hotărâre de Guvern privind aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 272/ 2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care acționează pentru Autoritatea Națională Palestiniană

Pagini

Subscribe to RSS - transparenţă