Indemnizația de merit

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.06.2016

Indemnizația de merit este reglementată prin Legea nr. 118/2002 și se acordă  pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului.

Indemnizaţia de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit prevăzute în normele de aplicare ale legii.

În vederea acordării indemnizaţiei de merit, potenţialii beneficiari vor depune la registratura instituţiilor  următoarele documente:

  1. curriculum vitae;
  2. documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit;
  3. două recomandări

Numărul de indemnizaţii de merit acordate anual se stabileşte prin legea bugetului de stat.

Documentele pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an.