Legea Bugetului pentru anul 2020

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 19 Decembrie, 2019

Proiectul de Buget de stat pentru anul 2020 prevede o alocare de 3,4% din PIB pentru învățământ.

Bugetul alocat învățământului pentru anul 2020 este de 38.417,6 milioane lei, în creștere față de anul trecut, când a fost prevăzută suma de 36.909,9 milioane lei.

„Mandatul de Ministru al Educației și Cercetării îi are în centru pe cei mai importanți actori ai sistemului: elevii și studenții. Mă lupt pentru drepturile și interesele lor, iar datoria tuturor este să le asigurăm cadrul necesar pentru buna desfășurare a actului educațional. Tocmai de aceea, rog opinia publică să semnaleze orice problemă și să anunțe dacă unitățile administrativ-teritoriale din România asigură finanțarea complementară și alocă banii necesari pentru educația copiilor noștri.

Le cer autorităților responsabile să cântărească bine fiecare resursă financiară pe care o au la dispoziție și, înainte de a lua o decizie privind organizarea unor evenimente, să aibă în vedere că satul, comuna sau orașul pe care le coordonează au nevoie de o infrastructură decentă și modernă pentru unitățile de învățământ. Într-un stat în care normalitatea trebuie să primeze, educația este soluția, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie.

Finanțarea sistemului de educație din România are la bază mai multe surse de venit, iar bugetul învățământului, pe lângă sumele alocate Ministerului Educației și Cercetării, se completează astfel:

 • bugetele alocate altor ministere care au activități de învățământ (ex. MAI, MApN);
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (ex.: programul pentru școli al României: corn, lapte, miere, fructe; drepturile copiilor cu CES, din învățământul special; bunuri și servicii pentru întreținerea școlilor speciale și CJRAE/CMBRAE; plata stimulentelor pentru participare la învățământul special preșcolar);
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (ex.: finanțarea de bază pentru școli, plata stimulentelor pentru copiii din familii vulnerabile, încurajând participarea în cadrul ciclului preșcolar, drepturile copiilor CES integrați în învățământul de masă);
 • Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular și cel confesional - unități acreditate;
 • Cheltuieli susținute din venituri proprii (universități, altele);
 • Cheltuieli susținute direct de unitățile administrativ-teritoriale/UAT (ex.: finanțare complementară, suplimentară, investiții).

Ministerul Educației și Cercetării a discutat cu reprezentanții autorităților locale pentru a clarifica obligațiile legale și pentru a se asigura de respectarea acestora privind:

 • investiţiile, reparaţiile capitale, consolidările, subvențiile pentru internate şi cantine;
 • cheltuielile pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
 • cheltuielile cu bursele elevilor;
 • cheltuielile pentru transportul elevilor;
 • cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;
 • cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 • cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
 • cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
 • gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • cheltuielile pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

În concluzie, având în vedere bugetul realizat din anul 2019, în valoare de 36.909,9 lei, și estimările pentru anul 2020, în valoare de 38.417,6 lei, constatăm că bugetul Ministerului Educației și Cercetării nu scade, ci crește.