Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.07.2017

Am publicat, atașat, modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017. Modelele au fost elaborate de Institutul de Științe ale Educației (ISE). 

Itemii sunt grupați în următoarele trei categorii: 

I. Itemi formulați din referinţa bibliografică Gherguţ A.,Management general şi strategic în educaţie, Ghid practic, Polirom, 2007.

II. Itemi formulați din referinţa bibliografică Bush, T., 2015,Leadership şi management educaţional, Teorii şi practici actuale, Iaşi, Editura Polirom.

III. Itemi formulaţi din legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar prevăzută în bibliografia-cadru de concurs, anexa nr. 10 la Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare.