[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (palate și cluburi ale copiilor / cluburi sportive școlare)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.08.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • proiect de ordin privind Regulamentul de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor copiilor;

  • proiect de ordin privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive școlare.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail catalina.chendea@edu.gov.ro (pentru proiectul de Regulament privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor), respectiv adresa de e-mail delia.gavra@cloud.edu.ro (pentru proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive școlare), până la data de 02.09.2023, ora 14:00.