legislație subsecventă LegileEdu

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare - învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare (inclusiv anexele).

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde”

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde”

[Consultare publică] Proiect de ordin: Metodologie de recunoaștere automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte privind aprobarea metodologiilor-cadru de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică, respectiv a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învățământul superior

 În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Profilul de formare al absolventului

Profilul de formare al absolventului reprezintă o componentă reglatoare a curriculumului național, un referențial pentru proiectarea, implementarea și evaluarea acestuia, în conformitate cu art. 89, alin.(2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elaborarea  proiectului profilului de formare al absolventului și validarea acestuia se realizează prin activități specifice în cadrul Ministerul Educației, inclusiv un proces transparent de consultare.

[Consultare publică] Proiecte de acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (CNFIP + UFIP)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

Pagini

Subscribe to RSS - legislație subsecventă LegileEdu