Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.09.2020

Actul normativ atașat reglementează cadrul funcțional general, acţiunile/măsurile implementate la nivelul autorităților/instituțiilor implicate în prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, precum și măsurile de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/instituții de învățământ superior, pe durata anului școlar/universitar, în contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2.

I. Învățământ preuniversitar (extrase din anexa nr. 1 a ordinului de ministru atașat - GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19)

► Scenarii

► Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie (procedură)

Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea privind situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).

IMPORTANT!

Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

► Măsuri esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:

- igiena riguroasă a mâinilor;

- măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;

- purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ;

- limitarea contactului dintre elevi din clase diferite // evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile: principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;

- asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;

- în vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;

- informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;

- necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;

- unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea fi completate şi cu alte măsuri.

În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise mai sus

♦♦♦

II. Învățământ superior (informații generale extrase din Anexa nr. 2 a ordinului de ministru atașat - GHID privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

Ghidul a fost conceput pentru a oferi recomandări ce pot fi implementate în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a instituţiilor de învăţământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului COVID-19.

Principiul general: va fi acordată atenţie deosebită evitării situaţiilor de stigmatizare a studenţilor/cursanţilor şi a personalului potenţial expuşi la virus. 

Purtarea obligatorie a măştii pentru studenţi/cursanţi, precum şi pentru întregul personal al instituţiei de învăţământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în instituţiile de învăţământ superior, separarea şi limitarea contactului între studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite, neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor/cursanţilor, a cadrelor didactice şi a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie.

Reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor necesită o largă asumare în societate, în contextul importanţei accesului echitabil la educaţie, şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi, precum şi de respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infectare.

► Scenarii

► Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar (procedură)

Instituţiile de învăţământ superior informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la data începerii anului universitar. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează cu o săptămână înainte de începerea anului universitar conducerea instituţiilor de învăţământ superior cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi în care funcţionează o instituţie de învăţământ superior.

În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, instituţia de învăţământ superior decide scenariul de funcţionare propriu, în concordanţă cu:
- situaţia epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar;
- specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior.

Criteriul epidemiologic în baza căruia instituţiile de învăţământ superior vor urma unul dintre cele 3 (trei) scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori).

► Detalii suplimentare sunt disponibile în ordinul de ministru din attachment (fișier pdf).