Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.11.2022

Prin ordinul nr. 6.173/28.10.2022 se constituie Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar (CNPM) și se înființează Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar, având componența precizată în anexa care este parte integrantă.

Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar cuprinde următoarele categorii de cadre didactice:

  • cadre didactice care au calitatea de profesor mentor, certificată prin decizie a inspectorului școlar general în urma selecției realizate în temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011;

  • cadre didactice care au finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice coordonate de Ministerul Educației:

  • programul De la Debut la Succes - program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, acreditat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.655/29.04.2013, desfășurat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/36525;

  • programul PROF I - Mentorat de carieră didactică sau programul PROF II - Mentorat de practică pedagogică, acreditate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.618/11.08.2021, desfășurate în cadrul  proiectului sistemic POCU/904/6/25/146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF;

  • cadre didactice care coordonează domeniul mentoratului didactic și formării în cariera didactică, la nivel regional sau la nivel național;

  • cadre didactice care au calitatea de expert cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de formare și de mentorat didactic în cadrul proiectului PROF.

Cadrele didactice care au calitatea de profesor mentor coordonează organizarea și desfășurarea stagiului practic pedagogic din formarea inițială și/sau a stagiului practic pedagogic necesar ocupării unei funcții didactice, în unități de învățământ cu statut de școală de aplicație sau în consorții școlare coordonate de aceste unități de învățământ.

Componența Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar (CNPM) și cadrele didactice înscrise în Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar au fost aprobate prin Nota nr. 5176/DGMRURS /03.11.2022/614 /POCU_146587/03.11.2022 și Nota nr. 208/DGMRURS /03.02.2023/ 872 /POCU_146587/ 03.02.2023).