Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.382/29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.09.2016

Ordinul de ministru ataşat autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016-2017, şcolile doctorale care funcţionează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.

Dispoziţia adoptată de minister are caracter temporar şi survine întrucât de la adoptarea Legii Educaţiei Naţionale (2011) şi până în prezent, şcolile doctorale nu au fost evaluate extern în vederea acreditării.

Etichetă :