IOSUD

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Instituții organizatoare de studii de doctorat (IOSUD) || 2022

Regăsiți, atașat, lista instituțiilor organizatoare de studii de doctorat (IOSUD) și temeiul legal în baza căruia funcționează (ordinele de ministru aferente fiecărei IOSUD, publicate în Monitorul Oficial al României).

În subsecțiunea Cadru normativ apar și ordinele de ministru pentru fiecare instituție în parte.

Etichete: 

Rapoartele de autoevaluare privind școlile doctorale ce funcționează în instituțiile de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat 2016

Documentul atașat conține linkurile către paginile web unde au fost publicate rapoartele de autoevaluare ale școlilor doctorale ce funcționează în instituțiile de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat în anul 2016. Rapoartele de autoevaluare rreprezintă o obligație asumată prin contractul de finanțare instituțională, care prevede că instituţia de învăţământ superior „efectuează autoevaluarea activității ca IOSUD, o prezintă în ședinţa de Senat și publică raportul de autoevaluare pe site-ul universității până la data de 29.07.2016”.

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.382/29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

Ordinul de ministru ataşat autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016-2017, şcolile doctorale care funcţionează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.

Etichetă : 
Subscribe to RSS - IOSUD