Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţie timpurie

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.08.2019

În temeiul prevederilor art. 65, alin. (4) și ale art. 94, alin. (2) lit.e din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 3593/2014 care aprobă Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, planuri-cadru de învățământ și programe școlare, a fost elaborat și promovat, prin ordinul nr. 4.694/2.08.2019, Curriculumul pentru educaţia timpurie (0 - 6 ani). 

Acest nou curriculum, disponibil atașat, imprimă o viziune actualizată și îmbunătățită asupra educației timpurii, reflectată în Planul de învățământ pentru educație timpurie, Programa școlară pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educație timpurie, ținând cont de:

- necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie;

- corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar pentru construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile recente care vizează domeniul educaţiei timpurii (ex., Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.1.252/2012 de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară);

- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până acum.