Participarea ministrului Liviu Marian Pop la lucrările Consiliului Național al Rectorilor (CNR)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.11.2017

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a participat sâmbătă, 18 noiembrie, la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduită de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Pe agenda reuniunii au fost incluse teme de stringentă actualitate în învățământul superior: finanțarea universităților și a cercetării științifice universitare pentru anul 2018, diagnoza domeniilor și programelor de studii universitare de master, metodologiile de evaluare a studiilor universitare și evaluarea studiilor doctorale. 

Un alt subiect l-a constituit clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii. Sesiunea CNR se desfîșoară în contextul în care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” celebrează 80 de ani de la înființarea Școlii Politehnice ieșene.

Consiliul Național al Rectorilor este un organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și reprezintă universităţile acreditate din România în raport cu autorităţile statului, având ca rol promovarea intereselor universităţilor, inclusiv în procesul legislativ care vizează educaţia şi cercetarea. Obiectivele CNR sunt asigurarea aplicării în mod unitar a Legii Educaţiei Naţionale şi a altor prevederi normative de profil, precum şi asigurarea autonomiei universitare.

BIROUL DE COMUNICARE