Participarea României la inițiativa UNESCO privind stabilirea de ținte specifice pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 2030

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.01.2022

În baza Cadrului de acțiune Educația 2030, UNESCO a lansat inițiativa, adresată statelor sale membre, de stabilire de ținte naționale pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 2030. Procesul a fost coordonat de Institutul de Statistică al UNESCO și de Raportul Global de Monitorizare a Educației (Raportul GEM). Rezultatele acestei inițiative se regăsesc în raportul de sinteză lansat în contextul Zilei internaționale a educației

► Documentul este disponibil aici

Ministerul Educației susține pe deplin această inițiativă ca proces esențial de consolidare a angajamentului României față de agenda mondială în educație și de mobilizare a acțiunii necesare pentru realizarea acestui deziderat. Cu această ocazie, a fost reconfirmată alinierea agendei naționale la cele de la nivel european, regional și global.

În acest context, România, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, a decis să se raporteze la țintele noului Cadrul strategic pentru cooperare în domeniul educației și formării, pentru perioada 2021-2030, adoptat în februarie 2021.

Demersul UNESCO va permite centrarea monitorizării pe progresul realizat pentru atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 4 (ODD4). Totodată, tema se va afla și pe agenda Forumului Politic de Nivel Înalt, din iulie 2022.

Etichetă :