Direcția Generală Infrastructură

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Obiectivul nostru general vizează asigurarea bunei funcţionări şi dezvoltării infrastructurii Ministerului Educației, reglementarea patrimonială a unităților/instituțiilor din subordine/coordonare, precum și realizarea achizitiilor, întreținerii, reparațiilor și amenajărilor din cadrul instituției.

Fundamentarea programelor de investiții cuprinde: obiective noi, lucrări de intervenții la clădiri, achiziții de noi imobile, dotări pentru aparatul propriu, pentru unitățile/ instituţiile aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației, precum şi monitorizarea acestor programe.

Reglementăm situaţiile referitoare la baza materială a aparatului propriu, a unităţilor și instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea MEN (clădiri, terenuri, mijloace fixe, obiecte de inventar), incluzând evidența, monitorizarea și recuperarea acesteia.

Elaborăm și actualizăm periodic inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Derulăm programul național de dotare cu mijloace de transport școlar.

Elaborăm Avizele conforme de schimbare de destinații pentru clădiri și terenuri care aparțin unităților de învățământ preuniversitar.

Elaborăm ordinele privind reglementarea patrimonială a unităților din subordinea ministerului, de intabulare terenuri și clădiri.

Analizăm și propunem spre aprobare a transferurilor, casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și a trecerii unor bunuri de natura mijloacelor fixe în categoria obiectelor de inventar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Director General: Dan GHICAN

e-mail: dan.ghican@edu.gov.ro