Peste 6.500 de cadre didactice din nivelul primar și gimnazial participă la formarea nivel II, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.10.2020

Prima parte a anului școlar marchează debutul cursurilor de formare pentru un număr de 6.520 de cadre didactice (primar și gimnazial) din întreaga țară.

În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED se desfășoară, în perioada 28 septembrie - 15 decembrie 2020, o nouă etapă de formare nivel II, în format exclusiv online.

Astfel, începând din 28 septembrie, 290 de grupe de cadre didactice (74 grupe nivel primar și 216 grupe nivel gimnazial) vor sta în „băncile” virtuale pentru a lua parte la activitățile de formare desfășurate în cadrul programelor de formare acreditate CRED, în care profesorii să nu fie formați despre, ci printr-un context digital de formare. Având în vedere contextul actual, este limpede că această alegere a fost inspirată, mulți profesori din România având astfel ocazia de a se familiariza, ca utilizator, cu modul în care funcționează o platformă de învățare, cu rigorile și specificul activităților sincron/asincron, cu potențialul, dar și cu limitele activităților online de învățare. 

Conținuturile programelor de formare acreditate distinct pentru nivelul de învățământ primar și pentru cel gimnazial, sunt centrate pe dezvoltarea competențelor cheie, în acord cu noul curriculum, în vederea adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

În cazul cursanților-cadre didactice care predau la nivelul gimnazial, formarea se desfașoară pentru disciplinele Limba și literatura română, Limba franceză, Limba engleză, Istorie, Geografie, Religie, Biologie, Matematică, Fizică și Chimie.

În premieră, în această etapă, la nivel național, are loc formarea cadrelor didactice la disciplina Educație fizică.

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului CRED reprezintă formarea unui total de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. Până în prezent, 23.095 de cadre didactice (nivelul primar și gimnazial) din întreaga țară au beneficiat de cursurile de formare - nivel II - organizate în cadrul proiectului CRED.