Precizări privind parteneriatele și inițiativele educaționale sprijinite de Ministerul Educației

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 19 Octombrie, 2021

„Ministerul Educației încurajează inițiativele educaționale menite să aducă un plus de valoare sistemului de învățământ din România, mai ales inițiativele fundamentate pe o experiență empirică solidă sau care au ca scop declarat îmbunătățirea competențelor academice și social-comportamentale ale elevilor și studenților. În afară de acest tip de programe, există numeroase inițiative ale partenerilor Ministerului Educației care urmăresc să facă învățarea mai eficientă, mai plăcută, mai accesibilă și mai atractivă prin popularizarea științei sau prin comunicarea științei, fără a avea obiective corelate direct cu programa școlară.

Un recent exemplu de succes în acest sens este și programul educațional „Ai încredere în tine”-Dove, sprijinit de parteneri media și agenți economici, care - prin popularizarea rezultatelor unor studii de piață (non-știintifice) - contribuie semnificativ la diminuarea fenomenului pierderilor din perspectiva stimei și încrederii în ei înșiși a adolescenților în era social media, contribuind, de asemenea, la îmbunătățirea procesului de învățare, greu încercat în ultima perioadă, inclusiv din perspectivă psihologică/a sănătății mintale.

În acest context, Ministerul Educației sprijină și inițiativa proiectului „Neuroștiința la Clasă”, care vine în completarea activităților la clasă aferente competenței-cheie „a învăța să înveți” și nu este menită să submineze adevărul științific sau să înlocuiască un curriculum existent. Materialele folosite au fost verificate și avizate de specialiști ai ministerului din perspectiva înscrierii lor în principiile legii educației naționale și nu din perspectiva acurateței sau actualității informației științifice prezentate, neuroștiința nefiind, în momentul de față, o disciplină cu programă școlară specifică. De altfel, scopul programului nu este de a pregăti elevii în domeniul neuroștiinței, ci de a-i sprijini în procesul de autocunoaștere și de dezvoltare a abilităților de gestionare eficientă a propriei învățări.

Este important de punctat faptul că acest proiect nu are un interes comercial, toate activitățile sunt voluntare și toate materialele sunt resurse educaționale gratuite, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Ministerul Educației urmărește promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale, abilităţi de utilitate directă și atitudini pozitive în profesie şi în societate. În îndeplinirea acestei misiuni, Ministerul Educatiei consideră esențială implicarea comunității în care copiii și tinerii trăiesc, comunitate care își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni în procesul participativ la educație.”

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației