Precizări referitoare la aplicarea ordinului nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.11.2020

Documentul atașat (fișier pdf) include precizări emise cu scopul de a simplifica procedura de obținere a avizului Comisiei Specializate de Acreditare pentru reorganizarea și desfășurarea în sistem online a activităților de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate și a asigurării coerenței în implementarea programelor de formare continuă acreditate - în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 5.767/15.10.2020.

► De asemenea, am publicat - ca anexă (fișier pdf) a adresei de mai sus - grila de verificare a documentației pentru obținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) pentru reorganizarea și desfășurarea în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) a activităților de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate.