Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la necesitatea modificării H.G. nr. 363/2019

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 16 Iulie, 2019

Ministerul Educaţiei Naționale, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene, a colectat date referitoare la situația unităților de învățământ care funcționează cu grupuri sanitare amplasate în curte, fără apă curentă și fără canalizare.

Astfel că, Inspectoratele Școlare Județene, împreună cu reprezentanții Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ, au analizat situația existentă și au propus școlile care pot fi finanțate în anul 2019, în vederea conformării grupurilor sanitare.

Prin H.G. nr. 363/2019 au fost nominalizate unitățile de învățământ care vor beneficia de fonduri de la bugetul de stat, în scopul realizării lucrărilor de investiții necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare.

După adoptarea proiectului de act normativ, autoritățile locale, în raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate, aveau obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.

În vederea actualizării bugetelor locale, autoritățile locale de pe raza județelor Bacău, Botoșani, Ialomița și Vrancea au constatat că sunt împiedicate să pună în aplicare prevederile HG nr. 363/2019.

Drept urmare, autoritățile locale au sesizat Inspectoratele Școlare Județene și Ministerul Educației Naționale următoarele aspecte:

- activitatea Școlii Primare sat Călini, comuna Colonești, județul Bacău, va fi mutată într-un local nou, iar în localul vechi nu se vor mai desfășura activități educative;

- Școala Primară Rași își desfășoară activitatea pe raza comunei Sălcioara și nu pe raza comunei Bordușani din județul Ialomița;

- câteva unități de învățământ situate pe raza județului Vrancea și pe raza județului Botoșani vor fi propuse, în perioada următoare, pentru restrângerea activității educaționale, ca urmare a scăderii numărului de elevi, iar alte câteva au fost cuprinse pentru reabilitarea întregului imobil în Programul Național de Dezvoltare Locală;

- de asemenea, au mai fost identificate unele unități de învățământ situate pe raza județelor Vrancea și Botoșani care funcționează cu grupuri sanitare neconforme și nu sunt propuse pentru restrângerea activității educaționale, nefiind cuprinse nici în alte programe de finanțare.

Drept urmare, în vederea îndreptării erorii materiale din HG nr. 363/2019, MEN, la solicitarea autorităților locale și a celor patru Inspectorate Școlare Județene, a elaborat un proiect de HG de modificare.