Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic de calitate și atractiv, care să ofere șanse egale fiecărui elev, astfel încât acesta să  dobândească o calificare și să-și continue educația pe tot parcursul vieții, să contribuie la dezvoltarea comunității și la consolidarea societății democratice românești.