Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

I. Prezentare

Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar este unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale, înfiinţată conform articolului 99, alineat 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Obiective

a) crearea cadrului instituţional şi organizatoric pentru descentralizarea finanţării învăţământului preuniversitar;

b) elaborarea principiilor descentralizării finanţării învăţământului preuniversitar, ale formulei de finanţare şi ale standardelor de cost necesare finanţării corespunzătoare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

c) întocmirea unui raport anual care urmăreşte utilizarea eficientă şi transparentă a banilor publici în învăţământul preuniversitar;

d) stabilirea indicatorilor de cost pe elev/preşcolar, astfel încât să se asigure nivelul de calitate al învăţământului preuniversitar. 

III. Atribuţii (în conformitate cu ordinul de ministru nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar)

 • asigură secretariatul tehnic şi executiv pentru activitatea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP), conform solicitărilor acestuia şi normelor legale în vigoare;
 • asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CNFÎP;
 • propune MEN măsuri de îmbunătăţire şi armonizare a cadrului legal specific descentralizării sistemului de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • propune CNFÎP spre analiză şi aprobare cadrul instituţional şi organizatoric pentru finanţarea de bază, complementară şi suplimentară;
 • elaborează metodologia de calcul, costurile standard pe elev/preşcolar la nivel naţional şi coeficienţii de diferenţiere, precum şi modul de calcul al indicatorilor de corecţie ai costului standard, pe care le înaintează spre aprobare CNFÎP;
 • monitorizează activitatea de finanţare pe baza costurilor standard pe elev/preşcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi propune măsuri pentru asigurarea finanţării pentru unităţile de învăţământ aflate în dificultate;
 • elaborează metodologia privind finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultată prin multiplicarea costului standard pe elev/preşcolar cu coeficienţii specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi o înaintează spre aprobare CNFÎP;
 • elaborează normele metodologice privind determinarea costului standard pe elev/preşcolar şi le înaintează MEN, în vederea iniţierii hotărârii de Guvern pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 104 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi CNFÎP instrumente specifice de cercetare şi investigare a efectelor produse prin aplicarea procedurilor şi formulelor de finanţare, precum şi corecţii ale formulei de finanţare şi ale metodologiilor de alocare.
Data publicării: 
Vineri, 28 Iulie, 2017