Programe valabile pentru probele examenului național de bacalaureat 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.11.2023

Potrivit articolului 3 din ordinul de ministru 6.156/31.08.2023:

(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba și literatura italiană maternă și matematică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare și comunicare, economie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

(3) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017.

(4) Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.

(5) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2024, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014

(6) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat - 2024, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Programele pentru disciplinele examenului național de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin. (1)-(6), valabile în sesiunile anului 2024, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Pentru o mai ușoară accesare le regăsiți și atașat în secțiunea Materiale informative a acestei pagini. 

Materiale informative: