Programe școlare pentru discipline opționale (CDS) în oferta națională, elaborate și aprobate sub auspiciile Proiectului PROF

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.02.2024

Notă

Cele patru ghiduri pentru predarea disciplinelor opționale din oferta națională - nivel liceal (Strategii metacognitveEducație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice, Educație digitală și abilități media, aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.800/26.08.2022 și Managementul emoțiilor, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.174/31.10.2022) sunt auxiliare didactice destinate profesorilor care predau aceste discipline opționale.

Având în vedere competențele transversale pe care le dezvoltă, module sau elemente din structura programelor pot fi aplicate și la alte niveluri de învățământ, profiluri sau clase. 

Cele patru ghiduri pentru predarea disciplinelor opționale (avizate ca auxiliare curriculare de Ministerul Educației prin Nota nr. 4237/CNPEE/19.12.2023 privind avizarea auxiliarelor declarate conforme) sunt editate digital la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Programele școlare de tip curriculum la decizia școlii din oferta națională și ghidurile asociate constituie oferte educaționale și sunt indicatori -  4S84 / 4S93 - ai proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, proiect cofinanțat din Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, al cărui beneficiar este Ministerul Educației.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritară 6: Educație și competențe            

Operațiunea compozită OS 6,5 6,6

POCU/904/6/25/146587

Conținutul acestor materiale nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.