Planuri de învățământ și programe școlare - profesional

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.09.2016

Curriculum - planurile de învăţământ şi  programele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional aprobat prin  OMENCS nr. 4457/05.07.2016 (vezi sectiunea acte normative) 

Programe - Clasa a IXa