[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile (ISJ Vâlcea)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.07.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălcești, în domeniul public al orașului Bălcești pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, pentru desfășurarea activităților specifice unităților de învățământ preuniversitar de stat. 

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro