[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru repartizarea pe județe a sumei prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevi (450 de școli)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.10.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru repartizarea pe județe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail liana.mitran@edu.gov.ro.