[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil din municipiul Suceava în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.11.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, județul Suceava, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro