[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile, terenuri, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.01.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile, terenuri, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro