[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.03.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului înregistrat la MF 100843 ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării și transmiterea, pentru o perioadă de 36 de luni, unei părți din acest imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin și Clubul Sportiv Școlar Reșița, în domeniul public al Municipiului Reșița, în vederea desfășurării de activități de educație timpurie - învățământ antepreșcolar pentru copiii cu vârstă până la 3 ani înscriși la creșe.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.