[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil/teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Clubul Copiilor Alba Iulia)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.03.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului - clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.