[Consultare publică] Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 3.844/2016

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.04.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016. 

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 9.05.2022, inclusiv, pe adresa de e-mail acte.studii@edu.gov.ro