[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile/terenuri, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea unor universități

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.01.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, următoarele proiecte de acte normative:

  • H O T Ă R Â R E privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Politehnica din București, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și casării acesteia

***

  • H O T Ă R Â R E de Guvern privind înscrierea imobilului - Observatorul Astronomic „Planetariu”- clădire şi teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

***

  • H O T Ă R Â R E privind înscrierea unui imobil - teren și construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro