Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.05.2023

Metarankingul naţional reprezintă un mecanism de ierarhizare conceput pe baza analizei unor clasamente universitare internaţionale, recunoscute de către International Ranking Expert Group, Inventory of International Rankings (IREG), în care sunt prezente universităţile româneşti, conform metodologiei stabilite prin ordinul nr. 3.046/17.01.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking.

La fel ca și în metodologia anterioară, a fost propusă o formulă de calcul care să faciliteze cu acuratețe diferențierea poziției fiecărei instituții de învățământ superior din România în clasamentele internaționale, spre deosebire de alte exerciții paralele de metaranking care folosesc o încadrare nediferențiată, punctajele fiind evidențiate la nivel de patru zecimale.

În exercițiul de metaranking specific anului financiar 2022, realizat conform metodologiei anterior menționate, au fost ierarhizate 29 de universități românești de stat (dintr-un total de 54) și două universități private.

Obiectivele specifice ale Metarankingului Național vizează:

  • să identifice instituțiile de învățământ superior reprezentative, din România, performante la nivel științific și cu vizibilitate internațională în clasamentele globale ale universităților europene și occidentale;

  • să diferențieze instituțiile de învățământ superior din România, pe baza punctajului obținut în urma aplicării metodologiei internaționale standardizate și naționale, privitoare la realizarea exercițiului național de metaranking;

  • să ofere managementului academic național, un instrument de analiză adecvat, cât mai obiectiv și transparent, privitor la impactul universităților românești în aria academică internațională. Instrumentul de analiză vizat este în măsură să furnizeze date utile pentru proiecția strategiei educaționale și de cercetare, inclusiv pentru proiectarea componentei care vizează finanțarea cercetării în universități.

Raportul detaliat (2022) este disponibil ► aici

---

Metarankingului Național 2021 este disponibil ► aici