Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2021: rezultate finale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 3 August, 2021

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor), înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (sesiunea 2021), relevă o majorare de peste 2% în raport cu primele rezultate. Sintetic, situația finală se prezintă astfel:

  • Au fost depuse 6.248 de contestații. În cazul a 6.045 de contestații (96,75%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.654 de rezultate contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 2,391 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.
  • Rata notelor peste 7 (șapte): 46,71% (44,47% - rezultate inițiale). Comparativ cu anii precedenți se constată un regres60,76% în 2020, 48.37% în 2019, respectiv 49.17% în 2018.
  • Procentul notelor între 5 și 7: 35,02% (în creștere comparativ cu anul trecut - 26,61%).
  • Din promoția curentă, 42,65% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).
  • 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.576 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidați (din totalul de 34.120 de candidați înscriși).
  • În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021 - 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august.

Detalii suplimentare sunt incluse în dosarul de presă atașat.