Statusul evaluărilor externe a instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studiu de licență (dată de referință: 30.11.2016)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.12.2016

Ministerul Educației a elaborat și publicat registrul programelor de studii de licență care conține situația la zi (30 noiembrie 2016) a evaluării externe a programelor de studiu de licență și a instituțiilor de învățământ superior.

Scopul registrului este acela de a informa potențialii viitori studenți în legătură cu situația evaluării externe a instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studiu oferite de acestea, astfel încât potențialii candidați la admitere (licență) să poată lua o decizie în cunoștință de cauză privind continuarea studiilor și alegerea unei universități sau a unui program de studiu.

Documentul are la bază informațiile transmise de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și de 53 de universități, în perioada 1 - 30 noiembrie 2016.