Termenul-limită asumat de edituri pentru livrarea manualelor școlare de clasa a V-a în a treia tranșă este 17 noiembrie

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.11.2017

Conform angajamentelor asumate prin contractele semnate cu Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), editurile câștigătoare în cadrul licitației pentru achiziția de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a trebuie să livreze manualele din a treia tranșă în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie.

Graficele de livrare vizează manualele școlare pentru următoarele discipline: Limba și literatura română, Limba engleză (limbă modernă 1), Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă modernă 1 - studiu intensiv), Biologie, Educație socială, Geografie, Educație plastică, Educație muzicală, respectiv Consiliere și dezvoltare personală. 

Menționăm că versiunile digitale/electronice ale tuturor manualelor școlare pentru elevii de clasa a V-a sunt disponibile pe platforma manuale.edu.ro.

Prezentăm, atașat, graficele de livrare semnate de fiecare editură în parte. 

BIROUL DE COMUNICARE

Materiale informative: