Învățământ preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Învățământ postliceal

Învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale stabilite de Ministerul Educației în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor.

În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației.

Învățământ profesional

Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionaleÎnvățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de ME în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a oferte

Învățământ primar

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.

Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV, clasa pregătitoare fiind prima clasă din învățământul primar.

Descriere

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate. Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.

Pagini

Subscribe to RSS - Învățământ preuniversitar