Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene asigură și coordonează activitățile ME în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, creșterea respectului pentru învățământul din România, prin participarea la reuniuni, convenții, conferințe și forumuri internaționale și europene, prin respectarea angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate în domeniul educației și formării profesionale, precum și prin schimbul de bune practici.

De asemenea, elaborează și aplică politica statului român în domeniul educației cu privire la primirea la studii, în România, a cetățenilor români de pretutindeni, și facilitează înscrierea în unități școlare și instituții de învățământ superior, din România, a cetățenilor din statele UE și non-UE.

E-mail: international@edu.gov.ro