Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) este organizată la nivel de direcție, în cadrul Ministerului Educației, și asigură managementul integrat de proiect, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut/contractelor de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectelor.

UMPFE asigură: implementarea Proiectului privind învățământul secundar/ Romania Secondary Education Project (ROSE); managementul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii; managementul proiectelor finanțate din Fondul Social European, aflate în implementarea sa.

► E-mail: office@pmu.ro