HG organigrama MENCȘ

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene asigură și coordonează activitățile ME în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, creșterea respectului pentru învățământul din România, prin participarea la reuniuni, convenții, conferințe și forumuri internaționale și europene, prin respectarea angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate în domeniul educației și formării profesionale, precum și prin schimbul de bune practici.

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în care ministerul și instituțiile subordonate/coordonate sunt beneficiare sau partenere. Acestea sunt alte proiecte decât cele implementate de UMPFE si UMPRSU.

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) este organizată la nivel de direcție, în cadrul Ministerului Educației, și asigură managementul integrat de proiect, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut/contractelor de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectelor.

Subscribe to RSS - HG organigrama MENCȘ