HG organigrama MENCȘ

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare se ocupă de implementarea  Proiectului privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS) şi Proiectuli privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET).

PRIS se ocupă de reabilitarea, modernizarea şi mobilarea a 1.336 de şcoli din învăţământul preuniversitar și 16 cămine studențești.

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene asigură și coordonează activitățile MEN în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, creșterea respectului pentru învățământul din România, prin participarea la reuniuni, convenții, conferințe și forumuri internaționale și europene, prin respectarea angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate în domeniul educației și formării profesionale, precum și prin schimbul de bune practici.

Direcția Generală Juridic

Obiectivul general al Direcției Generale Juridic vizează activitatea juridică la nivelul Ministerului, avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului, gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEN, pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative transmise de alte ministere, transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în care Ministerul și instituțiile subordonate/coordonate sunt beneficiare sau partenere. Acestea sunt alte proiecte decât cele implementate de UMPFE si UMPRSU.

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) este organizată la nivel de direcție, în cadrul Ministerului Educației, și asigură managementul integrat de proiect, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut/contractelor de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectelor.

Subscribe to RSS - HG organigrama MENCȘ