Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în care ministerul și instituțiile subordonate/coordonate sunt beneficiare sau partenere. Acestea sunt alte proiecte decât cele implementate de UMPFE si UMPRSU.

UIPFFS este specializată în implementarea și monitorizarea de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile și asigură imlementarea cu eficiență a proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile în care este implicat in mod direct personalul UIPFFS si în care Ministerul este beneficiar/partener. Unitatea ofera consultanță echipelor de proiect din Minister și din instituțiile subordonate/coordonate, la solicitarea acestora, identifică prioritățile de finanțare și formuleaza propuneri de cereri de finanțare.

► E-mail: merima.petrovici@edu.gov.ro