Anunțuri selecție parteneri proiecte POCA - CP5/2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.09.2017

IMPORTANT!

Publicăm atașat COMUNICĂRILE privind selectarea partenerilor organizații neguvernamentale și universități în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 2016-2020 în domeniul educație (dată publicare: 12.10.2017)

***

UPDATE 4: Clarificări privind apelul pentru selecția de parteneri pentru două proiecte POCA - CP5/2017 (5.10.2017)

UPDATE 3: Clarificări privind apelul pentru selecția de parteneri pentru două proiecte POCA - CP5/2017 (5.10.2017)

UPDATE 2: Atașat, încă o serie de clarificări privind apelul pentru selecția de parteneri pentru două proiecte POCA - CP5/2017 (4.10.2017)

UPDATE 1: Am publicat, atașat, o serie de clarificări privind apelul pentru selecția de parteneri pentru două proiecte POCA - CP5/2017 (28.09.2017)

***

Regăsiți, atașat, două anunțuri ale Ministerului Educației Naționale privind selecția de parteneri pentru proiecte POCA - CP5/2017. 

Primul anunț vizează selectarea a doi parteneri în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui proiect privind dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 2016-2020 în domeniul Educație, care se va depune spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul Cererii de Proiecte nr.5/2017 „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”.

Al doilea anunț vizează selectarea a doi parteneri în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale, care se va depune spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul Cererii de Proiecte nr.5/2017 „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”.

Clarificări și/sau informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021/405.57.79 (persoană de contact: Laura Chira, consilier MEN) sau trimițând un mesaj pe adresa office.uipffs@edu.gov.ro. De asemenea, este disponibil și un număr de fax: 021/317.85.21.