Calendarul SESIUNII A II-A de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (învățământ primar și gimnazial)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.03.2018

Publicăm mai jos calendarul SESIUNII A II-A de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 referitor la aprobarea Metodologiei  de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

  • 30.03.2018 - 8.05.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin.(1) din metodologie)];
  • 2 - 8.05.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării [(art.6, alin. (2), termen: 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei  prevăzute la punctul 1)];
  • 9 - 23.05.2018: evaluarea proiectelor de manuale  școlare  și comunicarea rezultatelor (articolele 8-11 din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare);
  • 11.05 - 25.05.2018: depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații [(art.12, alin.(1), termen: 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor)];
  • 12.05 - 31.05.2018: soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare [(art.12, alin.(2) din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare) și comunicarea rezultatelor definitive (alin. (5)];
  • 13.05 - 8.06.2018: avizarea proiectelor de manuale școlare (art.13 din metodologie)

Lista disciplinelor de studiu (învățământ primar și învățământ gimnazial) pentru care se organizează această a doua sesiune poate fi consultată aici.