Informare de presă: situație Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Capitală

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 5 Martie, 2024

Referitor la situația existentă la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Municipiul București, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Educației a dispus efectuarea unei cercetări de către Corpul de Control din cadrul ministerului. La momentul prezentei informări, echipa de control desfășoară o cercetare pentru verificarea managementului unității de învățământ din perspectiva asigurării siguranței în școală. Concluziile cercetării vor fi făcute publice. 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București ne-a informat că, în cursul zilei de astăzi, directoarea unității de învățământ și-a înaintat demisia. Documentul este înregistrat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

În ceea ce privește cele mai recente demersuri întreprinse de Ministerul Educației pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, vă comunicăm că elaborarea „Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ” a fost urmată de sesiuni de prelucrare cu inspectorii școlari generali, de transmiterea către inspectoratele școlare județene și de publicarea de materiale informative privind modalitatea de aplicare. 

Acțiunile au continuat cu diseminarea materialelor în unitățile de învățământ, cu prezentarea Procedurii directorilor Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, cu solicitarea ca aceștia să desfășoare ateliere de formare privind aplicarea ei. 

Referitor la demersurile viitoare:

  • Până în data de 31 martie 2024, inspectoratele școlare județene și Centrele Județene de Resurse și de Asistență Educațională vor organiza noi sesiuni de formare cu toți directorii din județe privind aplicarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ. 

  • Până în data de 15 martie 2024, toate unitățile de învățământ preuniversitar vor afișa materialele vizuale de informare disponibile pe site

  • Inspectoratele școlare județene vor monitoriza aplicarea Procedurii și incidența cazurilor de violență în acord cu prevederile în vigoare. În școlile cu un număr ridicat de cazuri de violență înregistrate, ISJ și CJRAE vor acorda sprijin de urgență pentru planificarea și desfășurarea unor măsuri de prevenire și combatere a cazurilor de violență. Școlile identificate și măsurile luate vor fi raportate la Ministerul Educației până în data de 31 martie 2024

Reamintim faptul că în acest efort inspectoratele școlare județene, Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională și unitățile de învățământ trebuie să colaboreze cu Birourile de Siguranță Școlară și Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în acord cu Planul Național Cadru de Acțiune semnat în septembrie 2023. De asemenea, menționăm obligativitatea structurilor de conducere de la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare de a se implica în identificarea celor mai bune măsuri, atunci când sunt semnalate cazuri de agresiune în mediul școlar. 

Ministerul Educației condamnă cu fermitate orice act de violență. Reiterăm necesitatea ca toți cei care desfășoară activități în mediul școlar să acționeze în interesul superior al copilului, în momentul în care este sesizat un act de violență. 

Responsabilitatea pentru diminuarea violenței în mediul școlar aparține tuturor celor implicați în viața școlii.

BIROUL DE PRESĂ