Simulare EN VII: Analiza gradului de reușită pe itemi (prin raportare la competențele urmărite). Concluzii și recomandări

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 5 Martie, 2024

În urma simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) din cadrul Ministerului Educației a realizat o analiză care a corelat rezultatele obținute la nivel național cu specificul fiecărui item.

Conform CNPEE, în urma analizării rezultatelor obținute la nivel național în urma simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, atât la Limba și literatura română, cât și la Matematică, grupul de lucru compus din profesori de specialitate a identificat elementele care pot îmbunătăți proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător/bine/foarte bine performați (itemi de succes) să crească în economia testului, iar calibrarea variantelor de subiecte să fie îmbunătățită, astfel încât să crească relevanța acestei evaluări naționale.

Atașăm acestei informări, Analiza gradului de reușită pe itemi, raportat la competențele urmărite pentru:

Analiza conține atât competențele vizate pentru fiecare item, cât și sugestii de activități pentru îmbunătățirea competențelor elevilor și va fi prelucrată în întâlnirile care vor fi organizate la nivel județean de către inspectorii școlari cu atribuții în gestionarea disciplinelor de examen.

BIROUL DE PRESĂ